OPERASYONEL İNSAN KAYNAKLARI

Kısmi Yüklenicilik ile;

  • Kurumların ana işlerinin dışında kalan operasyonlarının bir bölümündeki (malzeme depo, bitmiş ürün depo, paketleme tesisi vb.) iş gücünün Efenaz Lojistik bordrosunda çalıştırılması,
  • Operasyon yönetim ve kararlarının asıl işveren tarafından yürütülmesi,
  • İnsan kaynağına bağlı tüm idari ve sosyal işlemlerin Efenaz Lojistik tarafından takip ve organize edilmesi sağlanmış olur.

Kuruma Sağladığı Katma Değer:

  • İnsan Kaynağı seçme ve yerleştirme yükü ve maliyeti,
  • İş gücünün kuruma getirmiş olduğu organizasyonel ve idari yükler ve maliyetler,
  • İş elbisesi ve iş emniyeti ekipmanları alım ve takip organizasyonunun getireceği yükler ve maliyetler,
  • Personel servis ve yemek organizasyonlarının getireceği yükler ve maliyetler,
  • Personel dosyası veya takibi gibi sorumlulukların getireceği yükler ve maliyetler,
  • Yasal yükümlülüklerin takibinin getireceği yükler ve maliyetler ortadan kalkmış olur.