İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Efenaz Lojistik’e bağlı kuruluşların stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda organizasyon yapılarını dinamik tutmalarını ve değişime hazır olmalarını sağlamak. İnsan Kaynaklarının en etkin ve verimli biçimde kullanılması ve yönetim gücünü Efenaz Lojistik hedefleri doğrultusunda yönlendirmek. İnsan Kaynakları sürekli olarak kalite sistemi ile birlikte, bireysel ve takım performansını geliştirmek; çalışanlara, daha profesyonel bir ortam ve kariyer geliştirme imkanları sağlamak. Efenaz Lojistik’e, eğitim düzeyi yüksek, iyi yetişmiş, yeniliklere ve değişimlere açık, girişimcilik yeteneğine sahip, enerjik, kendisini, işini ve astlarını geliştirmeyi hedefleyen, Efenaz Lojistik değerlerini benimseyip yaşatacak kişileri kazandırmaktır.