LOJİSTİK HİZMETLER

DEPO YÖNETİMİ

Fiziksel Stok Yönetimi ihtiyacı olan müşterilerin hammadde, malzeme, yardımcı malzeme, nihai ürünlerinin stoklarının fiziksel ve kaydi olarak yönetilmesi işidir. Depolama faaliyetleri ile Efenaz Lojistik; Müşterilerine gerekli katma değeri sağlayacak şekilde, müşterileri ile birlikte esnek ve etkin depolama çözümleri üreterek bu konuda hizmet verdiği müşterilerinin çözüm ortağı olmayı hedeflemiştir. Efenaz Lojistik, depolama faaliyetlerini Depolama Genel Şartları çerçevesinde, müşteri beklentilerine göre en verimli ve yüksek standartta yapmayı hedeflemiştir. Bu hedefine ulaşmak için gerekli inceleme, süreç analizi ve iş akışları ile depolama faaliyetinin genel Lojistik Kuralları içinde yerine getirmektedir. Müşteri beklentileri doğrultusunda hizmet gerçekleştirme sürecine başlamadan önce maliyet analizi yapılır ve maliyet yapısı süreç analizi ve planlamaları ile birlikte kurum ile paylaşılarak süreç hakkında bilgilendirme yapılır.
  • İşin zaman planlaması yapılır,
  • Depo kiralanması veya müşteri deposunda misafir olarak hizmet verilmesi planlanır.
  • Gerekli ekip ve ekipman analizi yapılır,
  • Deponun fiziksel şartları kontrol edilir ve depolama genel şartlarına göre rapor hazırlanır.
  • Tespit edilen eksiklikler tamamlanır,
  • Ekip seçimi yapılır ve eğitimleri gerçekleştirilir.
  • Termin, ekip, ekipman ve depo şartları yerine getirilmişse hizmet sürecine başlanır.

KATMA DEĞERLİ HİZMETLER

  • Manipülasyon: Etiketleme, ürün birleştirme, paketleme, shrinkleme işlemlerini raporlama olanağı sunan bilgi işlem yapısı altında yönetmektedir.
  • Hat Besleme: Efenaz Lojistik üretici firmaların üretim tesisinde; üretim planları doğrultusunda işlenecek ürün bileşenlerinin depolanmasını, fiziksel ve sistemsel stok yönetimi ile üretim bantlarına, bu malzemelerin termin dahilinde, konusundaki tecrübe ve bakışındaki hassasiyetle kesintisiz bir şekilde yerine getirmektedir. İş akışını sürekli tutacak şekilde beslenmesi işinin süreç yönetimini gerçekleştirmektedir.
  • Hat Sonu Paketleme: Üretici firmanın üretim tesisinde banttan gelen bitmiş ürünün paketleme malzemesi ile eşleştirilmesi, paketlenmesi, bekletilmeden dağıtım deposuna ayrılması veya sevk işlemi ile sona eren planlama ve teknoloji yoğun bir uygulamanın en etkin biçimde gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır.